พศจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

   วันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย  นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นำบุคลากรในสังกัด  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ณ  วัดมหาวนาราม  พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  วัดป่านามั่ง(ธ) ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  และวัดป่าศรีสุข(ธ)  ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสทุกวัดด้วยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,539