การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

   วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั้งสองนิกาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ โดยมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid -19)ของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,539