มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
รายละเอียดเพิ่มเติม ---> https://www.crd-check.com/bg/landing


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติ มส ตรวจประวัติอาชญากรรม.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545