สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานการประชุม
    ในการนี้ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,722