พิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานศาสนการ และลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

   วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมุทิตาผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้จัดพิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานศาสนการ และลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง พ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,618