สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการตรวจเยี่ยม และประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

   วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางกชพร นามมนตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมความพร้อมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ วัด ได้แก่
   ๑. วัดบ้านหนองหว้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
   ๒. วัดหนองแฝก ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
   ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลวิหารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดที่เข้ารับการประเมิน และผู้แทนส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพูดคุยหารือในการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,712