จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “ร่วมใจภัคดิ์ รักสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติทำนองอีสาน ด้วยการปริวรรตสำนวนเทศน์จากหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิร

   วันอังคารที่  ๒๐ กันยายน เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ  วัดบูรพา  ตำบลสะพือ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี  (ฝ่ายเผยแผ่)  ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการ  “ร่วมใจภัคดิ์    รักสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง”  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา  ๙๐  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  กิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติทำนองอีสาน  ด้วยการปริวรรตสำนวนเทศน์จากหนังสือ  ทศชาติ  ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง  ฉบับ  ญาณวชิร
   โดยมีพระศรีวิสุทธิมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล  พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดบูรพา  พระเถรานุเถระ  และพระสังฆาธิการ  ร่วมกิจกรรม ในการนี้  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้  นายศุภภิมิตร เปาริก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ประกอบพิธีพร้อมด้วยนายพงศ์ธร  จันทร์สวัสดิ์นายอำเภอตระการพืชผล    หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน  ทุกภาคส่วน คณะพุทธศาสนิกชน และพสกนิกรชาวอุบลราชธานี  ประชาชนร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  และรับฟังธรรมเทศนา  เพื่อประดับความรู้ประกอบธรรมะและนำมาปรับใช้ในชีวิต  ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
       ในการนี้  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย  นายพิเชษฐ  พวงเพชร  นายวีระชัย  ประสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่พิธีการ  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,610