สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและวัดปลอดบุหรี่ระดับจังหวัด คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

   วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชาครินต์  บุญช่วย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและวัดปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี  โดยมี  พระวชิรกิจโกศล  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  เมตตาเป็นประธานในพิธี   พระครูโกศลวิหารคุณ  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล  ผู้แทนวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมการประชุม  ณ  วัดกลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,610