สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการตรวจเยี่ยม และประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

   วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นางกชพร  นามมนตรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวีระชัย  ประสาร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานงาน เตรียมความพร้อม  การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วัดหนองแฝก ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี 
   ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูจารุปริยัติการ  รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ  เลขานุการเจ้าคณะม่วงสามสิบ  เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก นายก อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และผู้แทนส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันอังคารที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕  ต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,688