สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นขอออกโฉนดที่ดินของวัดนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นายแสนพล บุญสมยา และนางเจษฎาพร บุญสมยา เดินทางไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินของวัดนาจาน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจานโดย ดำเนินการร่วมกับไวยาวัจกรวัดนาจาน ตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอนาเยีย โดยพระมหาคมสันต์ ญาณเตโช ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ได้นัดรังวัดในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,688