สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสร้างวัด แก่ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์พระธาตุจันทรานคร ซี่งตั้งอยู่ท้องที่บ้านโนนเลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

  วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสร้างวัด แก่ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์พระธาตุจันทรานคร ซี่งตั้งอยู่ท้องที่บ้านโนนเลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,856