สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

   วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณร วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ  โดยทางเรือ  ดังนี้ 
๑.วัดคูสว่าง  ตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
๒. วัดกุดชุม  ตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี 
   ซึ่งเป็นวัดที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมขังในพื้นที่ ๑๐๐%    โดยพระเดชพระคุณได้เมตตามอบกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเครื่องสมณบริโภค  ถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดทั้ง ๒ วัด เป็นเบื้องต้น  และนำชุดเครื่องบริโภคมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย 
   ในการนี้  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้ นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์   พร้อมด้วย  นางสาวเณศณัจฏา  ชุมนุม  นายชาครินต์  บุญช่วย  นางเจษฎาพร  บุญสมยา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายกฤษรักษ์  เนียมหอม  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่ได้รับการสนับสนุนเรือ จำนวน  ๒ ลำ  พร้อมเจ้าหน้าที่ จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,866