พิธีถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (กฐินตกค้าง)

   วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลธี  ยังตรงพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอ  หัวหน้า ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ ร่วมถวายผ้ากฐิน แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (กฐินตกค้าง) ดังนี้
 ๑.วัดโนนสวาง หมู่ที่ ๒  ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน 
๒. วัดทองสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
๓.วัดสวนฝ้าย  หมู่ที่ ๗ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
     ในการนี้ นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545