สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง (traffy fondue)

   วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวีระชัย  ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (traffy fondue) โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,663