สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

   วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อุบลราชธานี มอบหมายบุคคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุผู้บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้าอุปสมบทในโครงการจำนวน ๑๙ รูป  ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,661