สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

   วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
    ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาก่อนวาระการประชุมโดยนายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,426