สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือวัด และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

   วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือวัด และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
   ทั้งนี้  ด้วยความเมตตาและห่วงใย จากพระเดชพระคุณ  พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร  ได้เมตตามอบกัปปิยภัณฑ์  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับวัดและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจะได้นำไปมอบต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,420