สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

        วันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวฯ
          ในการนี้  นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,798