สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดอุบลราชธานี

      วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เดชะคำภู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวีระชัย ประสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดอุบลราชธานี รายนายสุธิพงษ์ วงศ์เครื่อง ขออนุญาตสร้างวัดอยู่บ้านใหม่เมืองทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีพระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดเขตอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมฯ และนายสุระศักดิ์ ลืนภูเขียว ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ที่พักสงฆ์สุขศรีเมืองรัตนาราม ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,778