พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูโพธิวนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะตำบลหนองช้างใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)

      วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูโพธิวนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะตำบลหนองช้างใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) สาขาที่ ๗ วัดหนองป่าพง โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พระราชภาวนาวัชรมุนี เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีพระเถรานุเถระ และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) สาขาที่ ๗ วัดหนองป่าพง ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,436