สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

      วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมอบหมายให้นายแสนพล บุญสมยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเจริญจิตตภาวนา ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระ ชาวอุบลราชธานี   โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ นายอำเภอทุกอำเภอ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,436