สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดีเด่น

      วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดีเด่น จากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทงบรายจ่ายภาพรวม งบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป และได้รับรางวัลอันดับ ๓ ในประเภทงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ ตั้งแต่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,436