สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบใบประกาศเรื่องการสร้างวัด จำนวน ๔ ราย

      วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด  จัดพิธีมอบใบประกาศเรื่องการสร้างวัดจำนวน ๔ ราย  ในพิธีก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ โดยนำใบประกาศสร้างวัดถวายแด่ประธานที่พักสงฆ์และผู้ขออนุญาตสร้างวัด ทั้ง ๔ แห่ง ดังนี้

      ๑.ที่พักสงฆ์โคกสะอาด ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

      ๒.ที่พักสงฆ์โนนกุหลาบ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

      ๓.ที่พักสงฆ์สว่างวีระวงศ์ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

      ๔.ที่พักสงฆ์บุปผาราม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

      ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545