สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

      วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นางสาวนุสรา เดชะคำภู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแชมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ศาถากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น ๒) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545